OVER KUNSTZ

kunstZ is een organisatie die inzet op de opleiding, ondersteuning en begeleiding van acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine.  

kunstZ biedt trajectbegeleiding aan nieuwkomers en mensen van diverse origine die interesse en ambitie hebben om in de podiumkunstensector te werken. Deelnemers kunnen zich inschrijven in de kunstZ pool. Voor elke deelnemer die zich inschrijft, wordt een individueel traject uitgestippeld.  De pool staat open voor deelnemers met een artistieke ambitie maar ook voor mensen die willen werken achter de schermen.
De deelnemers uit de pool vormen de basis van de werking van kunstZ. kunstZ vervult een brugfunctie tussen de ‘pool’ en de reguliere kunstensector. Waar mogelijk laten we deelnemers uit de kunstZ pool doorstromen naar eigen projecten, maar ook naar andere theatergezelschappen, productiehuizen, opleidingen, stageplaatsen, tewerkstelling, etc.

In de theaterwerkplaats worden projecten opgezet met deelnemers uit de pool van kunstZ. Binnen de theaterwerkplaats worden eveneens coproducties gemaakt met reguliere gezelschappen. Zo kan de sector kennismaken met deelnemers, ervaring uitwisselen en elkaar inspireren.
In de theaterwerkplaats ontwikkelen we theatervoorstellingen met acteurs van diverse etnisch-culturele origine. Voor onze projecten slaan we de brug tussen professionals uit de reguliere sector en artiesten van diverse origine. Bedoeling is enerzijds om beider netwerk te vergroten, ervaringen en inhouden uit te wisselen. Anderzijds willen we met deze creaties de kunsten verrijken en vernieuwen met andere inhouden en verhalen.
Binnen de theaterwerkplaats werken we zowel aan grote projecten en coproducties, maar ook aan projecten van individuele kunstenaars en producties waarin gefocust wordt op de inhoud die een maker uit de pool zelf aanbrengt. De ondersteuning en begeleiding die kunstZ aanbiedt, varieert van kunstenaar tot kunstenaar en kan gaan over inhoudelijke, logistieke, productionele en financiële ondersteuning.

Met de kunstZ Academie richt kunstZ  een deeltijdse theateropleiding in, specifiek gericht op mensen van etnisch-culturele diverse origine, met een focus op jongeren.
Deze informele opleiding is er zowel voor anderstaligen als voor jongeren van de tweede of derde generatie migranten.
Met de Academie bieden we een artistieke opleiding aan die de studenten de nodige skills en competenties bijbrengt om te kunnen doorstromen naar opdrachten, stages of een voortgezette voltijdse opleiding binnen de professionele podiumkunsten. Door deelname aan de Academie werken de deelnemers direct en indirect ook aan andere skills die hun kansen op de arbeidsmarkt (zij het binnen de kunsten, zij het binnen andere sectoren) aanzienlijk vergroten.
In onze opleiding ontwikkelen we spelmethodes en exploreren we andere theatervormen waardoor de verschillende cultuurentiteiten van de deelnemers tot nieuwe speel- en bewegingsstijlen kunnen leiden.  De kunstZ Academie wil een  universele hybride theatertaal ontwikkelen waarin de verschillende etnische identiteiten zonder aan eigenheid te verliezen met elkaar communiceren.

kunstZ biedt trajectbegeleiding aan nieuwkomers en mensen van diverse origine

 In de theaterwerkplaats worden projecten opgezet met deelnemers uit de pool van kunstZ

De kunstZ Academie is een deeltijdse theateropleiding gericht op anderstaligen vanaf 16 jaar

Ga naar boven