MISSIE & VISIE

De Vlaamse podiumkunstensector is een overwegend witte sector die de huidige stedelijke samenleving niet weerspiegelt. Zowel in aanbod, structuren en organisaties, als in het publiek is de stedelijke diversiteit nauwelijks terug te vinden. 

De aanwezigheid van kunstenaars van andere etnisch-culturele minderheden in de podiumkunstensector is een noodzaak voor de kunsten an sich, maar ook voor de sociale cohesie van de maatschappij waarin we leven en deel van uitmaken. 

kunstZ gebruikt de diversiteit van onze samenleving als motor voor de vernieuwing en verbreding van de kunsten.

 

 

 

Ga naar boven